Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Γνωρίζετε ότι:

Δεν απαιτεί ίδια κεφάλαια

Οι τράπεζες έχουν ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα που καλύπτουν μέχρι και το 100% της αξίας του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Δεν υπόκειται σε φορολογία

Για την πώληση ρεύματος από φωτοβολταϊκά σε στέγες στη ΔΕΗ δεν απαιτείται άνοιγμα βιβλίων ή έκδοση τιμολογίων και τα έσοδα δεν φορολογούνται.

Παρέχει εγγυημένο εισόδημα για 25 χρόνια

Η σύμβαση πώλησης του παραγόμενου ρεύματος στη ΔΕΗ έχει διάρκεια 25ετών χωρίς να χρειάζεται ενδιάμεση ανανέωση.

Φωτοβολταϊκά σε στέγες - Περιγραφή προγράμματος

Μια νέα ευκαιρία οικολογικής επένδυσης σε φωτοβολταϊκά για όλους. Εξασφαλίστε υψηλό, αφορολόγητο εισόδημα για 25 χρόνια χωρίς πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε στέγες» είναι το πιο γενναιόδωρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα κίνητρα. Είναι μία μοναδική ευκαιρία για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στις πράσινες τεχνολογίες. Σε μία εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και κάθε επένδυση έχει μεγάλο ρίσκο, θα έχουν μια εξαιρετική οικονομική απόδοση, εγγυημένη για 25 χρόνια, αποκομίζοντας ταυτόχρονα και την ηθική ανταμοιβή που συνεπάγεται η αποφόρτιση του περιβάλλοντος από δεκάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΦΒΣ) με εγκατεστημένη ισχύ έως 10kWp (κιλοβάτ) στις στέγες και στα δώματα κτιρίων. Η παραγόμενη ενέργεια πωλείται, σε εγγυημένη προνομιακή τιμή, στην ΔΕΗ, για διάστημα 25ετών με την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης. Το πρόγραμμα ισχύει για όλη την Ελλάδα ενώ για τα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτροδότησης νησιά το μέγιστο της επιτρεπόμενης ισχύος είναι 5kWp. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι τις 31/12/2019.

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε Στέγες» δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά κίνητρα και απλές διαδικασίες. Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια της τιμής που αγοράζουμε από τη ΔΕΗ και σήμερα ανέρχεται στα 0,25 €/kwh. Τα έσοδα του επενδυτή πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες του ο κάτοχος του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Για τη σύνδεση του ΦΒ και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες συμβάσεις: Μία σύμβαση για την τοποθέτηση μετρητή παραγόμενου ρεύματος στο ακίνητο και μία σύμβαση για την πώληση του παραγόμενου ρεύματος, το οποίο διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Ο πολίτης παραγωγός/επενδυτής δεν έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) για την πώληση του ρεύματος και επίσης δε φορολογείται για το εισόδημα από την πώληση του ρεύματος. Οι ευεργετικές αυτές ρυθμίσεις ισχύουν για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το σύνολο της ισχύος που θα εγκατασταθεί στην επικράτεια με τους ευνοϊκούς όρους του προγράμματος. Εκτιμάται όμως, ότι είναι πιθανό να υπάρξει μελλοντική ρύθμιση για την οριοθέτηση της εγκατεστημένης ισχύος σε στέγες συνυπολογίζοντας και τη συνολική ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών μεγαλύτερου μεγέθους (φωτοβολταϊκά πάρκα).

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ


Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι απλές και τέτοιες που μπορούν πρακτικά να συμμετέχουν το σύνολο των κτιρίων που είναι κατοικίες, καθώς επίσης και κτίρια που στεγάζουν κάποιες επιχειρήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ


Η απόδοση της επένδυσης μέσω του προγράμματος φωτοβολταϊκά σε στέγες είναι εξαιρετική, η τιμή πώλησης είναι εγγυημένη για 25χρόνια και το εισόδημα από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ είναι αφορολόγητο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


Οι διαδικασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη είναι ιδιαίτερα απλές και σύντομες. Δεν απαιτείται ειδική άδεια από την πολεοδομία ή τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ούτε άνοιγμα βιβλίων.